AUTOTRANSPORTA LĪDZEKĻU ATESTĀCIJA

Uzmanību!!! 14. jūnijā sertifikācijas pakalpojumi nebūs pieejami!

Cienījamie Asociācijas “Latvijas auto” biedri un apmeklētāji!
No 2023.gada 31.jūlija Asociācijas birojs būs Krustpils ielā 62 C, Rīgā, LV-1063.
Lūdzam ņemt vērā, ka turpmāk darbosies tikai mobilie tālruņi (stacionārie tālruņi vairs nebūs pieejami!).

TIR Nodaļa (sertifikācija, iestāšanās LA, TIR):
+371 29197916 | +371 29275575 | +371 26591388 | +371 25603656

Saskaņā ar TIR konvenciju TIR procedūras izpildei (preču pārvadājumiem) ir atļauts izmantot tikai atbilstoši atestētos autotransporta līdzekļus vai konteinerus. TIR konvencijā tiek noteikti autotransporta līdzekļu un konteineru konstrukcijas tehniskie nosacījumi (2. pielikums un 7. pielikuma I daļa). Autotransporta līdzekļu atestācijas procedūras noteikumi ir noteikti TIR konvencijā un Ministru kabineta 2020. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 431 “Muitas procedūras – tranzīts – piemērošanas noteikumi” (sk. 41.–53. punktu).

 • Atestāciju veic autotransporta līdzekļiem kravas pārvadāšanai ar muitas plombām.
 • Atestācija ir autotransporta līdzekļa novērtējums, kas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka
  • kravu nevarētu izņemt no autotransporta līdzekļa, neatstājot acīmredzamas muitas plombu vai kravas telpas bojājuma pēdas;
  • autotransporta līdzekļu kravas nodalījumā nav slepenu vietu (tukšumu), kur varētu paslēpt preces.
 • Autotransporta līdzekļiem, kuru konstrukcija atbilst TIR konvencijas nosacījumiem, “Latvijas Auto” izsniedz Atestācijas sertifikātu.
 • Autotransporta līdzekļa Atestācijas sertifikāta saņemšanai un derīguma termiņa pagarināšanai autotransporta līdzekli jāuzrāda “Latvijas Auto”.
 • “Latvijas Auto” izsniegtā Atestācijas sertifikāta reģistrēšanai un apstiprināšanai, autotransporta līdzekli jāuzrāda muitas kontroles punktā.
 • Atestācijas sertifikāta oriģinālam obligāti jāglabājas autotransporta līdzeklī.
 • Asociācija izsniedz atestācijas sertifikātu uz diviem vai vienu gadu. Pēc gada vai diviem gadiem sertifikātu ir nepieciešams pagarināt.
 • Ja mainīti transportlīdzekļa tehniskie rādītāji, sertifikātā vairs nav vietu pagarināšanai, vai turētāja maiņas gadījumā, jāpasūta jauns atestācijas sertifikāts.

Atestācijas sertifikāta saņemšana vai tā derīguma termiņa pagarināšana

Lai pieteiktu Atestācijas sertifikāta saņemšanu vai tā derīguma termiņa pagarināšanu ir elektroniski jāaizpilda iesniegums un jāpievieno šāda informācija:

 1. Autotransporta līdzekļa kreisā puse pilnā garumā un augstumā (pāraugs 1)
 2. Autotransporta līdzekļa labā puse pilnā garumā un augstumā (pāraugs 2)
 3. Autotransporta līdzekļa aizmugure aizvērtā stāvoklī pilnā platumā un augstumā ar saskatamu reģistrācijas numuru un TIR zīmi (pāraugs 3)
 4. Autotransporta līdzekļa aizmugure atvērtā stāvoklī pilnā platumā un augstumā ar saskatamu reģistrācijas numuru (pāraugs 4)
 5. Autotransporta līdzekļa VIN kods (uz rāmja, metāliskās tabulas utt.) (pāraugs 5)

Prasīto fotogrāfiju pāraugi

Truck facing right

1. Autotransporta līdzekļa kreisā puse pilnā garumā un augstumā

Truck facing left

2. Autotransporta līdzekļa labā puse pilnā garumā un augstumā

Truck back closed

3. Autotransporta līdzekļa aizmugure aizvērtā stāvoklī pilnā platumā un augstumā ar saskatamu reģistrācijas numuru un TIR zīmi

Truck back open

4. Autotransporta līdzekļa aizmugure atvērtā stāvoklī pilnā platumā un augstumā ar saskatamu reģistrācijas numuru

VIN codes

5. Autotransporta līdzekļa VIN kods (uz rāmja, metāliskās tabulas utt.)

Saņemot elektronisko apstiprinājumu (e-pasts) par iesnieguma reģistrāciju, ir jāsazinās ar “Latvijas Auto”, lai saskaņotu autotransporta līdzekļa apskates laiku ar speciālistu - sertifikatoru. Autotransporta līdzekļu apskati darbinieks var veikt tikai gaišajā dienas laikā!


Jaunu transportlīdzekļa atestācijas sertifikātu noformē ne ātrāk kā nākamajā darba dienā. Atestācijas sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana tiek veikta tajā pašā dienā.


Pakalpojumu cenas no 25.06.2019.

Latvijas Auto asociācijas biedriem
Pakalpojums Uz 1 gadu Uz 2 gadiem
Jauna sertifikāta izsniegšana 16,00 EUR (ar PVN) 32,00 EUR (ar PVN)
Sertifikāta pagarināšana 10,01 EUR (ar PVN) 20,00 EUR (ar PVN)
Firmām, kuras nav Latvijas Auto asociācijas biedri
Pakalpojums Uz 1 gadu Uz 2 gadiem
Jauna sertifikāta izsniegšana 42,00 EUR (ar PVN) 84,00 EUR (ar PVN)
Sertifikāta pagarināšana 30,00 EUR (ar PVN) 60,00 EUR (ar PVN)

Ja uzņēmums nav LA biedrs, rēķins ir jāapmaksā pirms transporta līdzekļa atestācijas.

Pakalpojums ir pieejams profila mans.lauto.lv reģistrētiem lietotājiem. Reģistrācija ir bezmaksas.

Apskatīt VID Muitas pārvaldes muitas kontroles punktus, kuros veic transportlīdzekļa atestācijas sertifikātu apstiprināšanu, reģistrēšanu un derīguma termiņa pagarināšanu var informatīvajā dokumentā “Skaidrojumi par tranzīta procedūras piemērošanu un pabeigšanu” (pieejams ŠEIT, dokumenta 3. punkts “TIR procedūra”).