PAKALPOJUMU CENRĀDIS

Komisijas maksa Pakalpojuma cena
Kartes konta valūta Eiro
Kartes izsniegšanas maksa 1 10.00
Mēneša maksa par Kartes apkalpošanu 2 2.00
Maksa par skaidras naudas izņemšanu:
Swedbank banku automātos Latvijā 2%, min. 3.00
Citu banku automātos 2%, min. 5.00
Banku filiālēs 2%, min. 8.00
Maksa par pirkumiem Bez maksas
Kartes un PIN aploksnes saņemšana Transact Pro birojā Bez maksas
Maksa par Kartes un PIN aploksnes piegādi pa pastu, t.sk. PVN 3: 4.00
Latvijas teritorijā, ar parastu vēstuli 6.00
Latvijas teritorijā, ar ierakstītu vēstuli 30.00
Uz ārzemēm, ar ierakstītu vēstuli 10.00 + kurjerpasta piegādes izmaksas
Uz ārzemēm, ar kurjerpastu 4
Kartes konta izraksta izsniegšanas maksa
Par katru Norēķinu ciklu (mēnesi)
Interneta Birojā Bez maksas
Emitenta birojā 2.00
Nosūtot pa pastu Latvijas teritorijā 3.00
Nosūtot pa pastu uz ārzemēm 4.00
Par visu Kartes lietošanas periodu (kas nepārsniedz vienu gadu)
Interneta Birojā Bez maksas
Emitenta birojā 10.00
Maksa par iepazīšanos ar Kartes konta atlikumu bankomātos
Latvijā 0.60
Ārzemēs 1.00
Maksa par Kartes konta līdzekļu pārtērēšanu, % gadā 45%
Līgumsods par kavētiem norēķiniem 5 10.00
Slēgtās Kartes konta uzturēšanas maksa, mēnesī 6 15.00
Kartes, kurai ir beidzies Derīguma termiņš, konta uzturēšanas maksa, mēnesī 7 15.00
Maksa par Kartes konta atlikuma pārskaitīšanu uz Klienta norādīto kontu
Transact Pro Bez maksas
Latvijas Republikas kredītiestādē vai maksājumu iestādē 1%, min. 3.00
Maksa par Kartes izgatavošanu steidzamā kārtībā 8 20.00
Maksa par nepamatotas pretenzijas izskatīšanu 20.00
Maksa par Kartes Darījumu apliecinošu dokumentu pieprasīšanu 15.00
Maksa par nestandarta Kartes vai konta lietošanas limita piešķiršanu 20.00
Maksa par ekspress overdrafta piešķiršanu 20.00
Valūtas konvertācijas uzcenojums Darījumiem ar Karti 9 3% no summas
Kartes konta lietošanas limiti 10 Limits
Limiti, kas attiecināmi uz klātienē identificētajiem Klientiem
Skaidras naudas izņemšanas limits (katrai Kontam piesaistītajai Kartei)
Dienā 2 000 EUR vai ekvivalents Kartes konta valūtā
Mēnesī 10 000 EUR vai ekvivalents Kartes konta valūtā
Darījumu limits
katrai Kontam piesaistītajai Kartei 10 000 EUR mēnesī vai ekvivalents Kartes konta valūtā
katram Kontam 150 000 EUR mēnesī vai ekvivalents Kartes konta valūtā
Limiti, kas attiecināmi uz attālināti identificētajiem Klientiem
Skaidras naudas izņemšanas limits (katrai Kontam piesaistītajai Kartei) 500EUR dienā vai ekvivalents Kartes konta valūtā
Darījumu limits
katrai Kontam piesaistītajai Kartei 1 500 EUR mēnesī vai ekvivalents Kartes konta valūtā
katram Kontam 1 500 EUR mēnesī vai ekvivalents Kartes konta valūtā

1 Komisijas maksa tiek piemērota par katras jaunas Kartes izgatavošanu vai esošas Kartes aizvietošanu/Kartes dublikāta izgatavošanu.

2 Mēneša maksa par Kartes apkalpošanu maksājama katru mēnesī.

3 Emitents nosūta Karti un PIN aploksni atsevišķi. Par abu sūtījumu piegādi tiek iekasēta vienota Komisijas maksa atkarībā no sūtījuma piegādes veida.

4 Norādītajai komisijas maksai Emitents pieskaita un ietur no Klienta kurjerpasta piegādes faktisko izmaksu summu, kas tiek noteikta individuāli atkarībā no kurjerpasta piegādes valsts un Kartes lietotāja atrašanās vietas. Emitents patur tiesības patstāvīgi izvēlēties kurjerpasta piegādes pakalpojumu piegādātāju, kā arī veidu, kādā Emitents paziņo Klientam par kurjerpasta piegādes faktiskajām izmaksām un vienojas par pakalpojuma apmaksas kārtību.

5 Līgumsods tiek piemērots un ieturēts, ja sankcionētā vai nesankcionētā Kartes konta atlikuma pārtēriņa summa nav atmaksāta Emitentam līdz kārtējā Norēķinu cikla (mēneša) pēdējam datumam (šo datumu ieskaitot), kā arī tad, ja Emitents nav saņēmis izmantotās kredītlīnijas dzēšanai paredzēto minimālo maksājumu līdz datumam (šo datumu ieskaitot), par kuru Emitents ir vienojies ar Klientu.

6 Komisijas maksa tiek ieturēta, sākot ar 2. mēnesi pēc Klienta rakstiska iesnieguma saņemšanas par pēdējās Kartes kontam piesaistītās Kartes slēgšanu, ja vien konts netiek izmantots citu Pakalpojumu saņemšanai. Komisijas maksa tiek ieturēta reizi mēnesī un kamēr Kartes konta atlikums sasniedz EUR/USD 0.00.

7 Komisijas maksu ietur katru mēnesi, ja Kartes Derīguma termiņš ir beidzies vairāk nekā pirms 6 mēnešiem, un kamēr Kartes konta atlikums sasniedz EUR/USD 0.00, ja vien konts netiek izmantots citu Pakalpojumu saņemšanai.

8 Komisijas maksa tiek ieturēta papildus maksai par Kartes izsniegšanu / atjaunošanu / aizvietošanu vai dublikāta izgatavošanu. Karte tiek izgatavota 2 stundu laikā pēc nepieciešamo dokumentu iesniegšanas Emitentam. Karti var saņemt Emitenta birojā Rīgā, Ropažu ielā 10.

9 Komisijas maksa tiek piemērota, ja Darījums ir veikts valūtā, kas atšķiras no Kartes konta valūtas.

10 Šajā sadaļā norādītie limiti ir piemērojami tikai Darījumiem, kas veikti ar juridisko personu maksājumu kartēm. Darījumiem, kas veikti ar individuālajiem komersantiem izsniegtajām maksājumu kartēm, ir piemērojami fiziskām personām noteiktie limiti.